* Pendidikan Seumur Hidup: Pelajar Ke IPTA (Program Ijazah Pertama)

Thursday, July 1, 2010

Pelajar Ke IPTA (Program Ijazah Pertama)

Kemasukan Program Ijazah Pertama :

Universiti Utara Malaysia (UUM) (4,392),

diikuti Universiti Malaysia Sabah (UMS) (4,001),

Universiti Putra Malaysia (UPM) (3,717),

Universiti Sains Malaysia (USM) (3,694),

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (3,436),

Universiti Malaysia Sarawak (Unimas) (2,973),

Universiti Malaya (UM) (2,819),

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) (2,495),

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) (2,304),

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) (2,218),

Universiti Malaysia Terengganu (UMT) (1,945),

Universiti Malaysia Pahang (UMP) (1,674),

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) (1,406),

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) (1,168),

Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA) – sebelum ini dikenali sebagai Universiti Darul Iman Malaysia - (UDM) (881),

Universiti Malaysia Kelantan (UMK) (678),

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (445),

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) (260). 

Kredit - En.Mohd Razihan dan  My Adha

No comments:

Related Posts with Thumbnails